Vladimir TITOV

First Deputy Minister

Grigory KARASIN

State Secretary

Oleg SYROMOLOTOV

Deputy Minister

Mikhail BOGDANOV

Deputy Minister

Sergey VYAZALOV

Deputy Minister

Gennady GATILOV

Deputy Minister

Alexey MESHKOV

Deputy Minister

Igor MORGULOV

Deputy Minister

Vasily NEBENZYA

Deputy Minister

Sergey RYABKOV

Deputy Minister